Ověření a archivace !

Periodické Ověření

Dodržujte zkušební cykly

Vlastnosti:

  • Správná funkce tachografu musí být testována alespoň jednou za dva roky od posledního testu autorizovaným servisem.

Povinná inspekce

Funkce:

  • Váš tachograf musí být testován, pokud se změnil počet elektrických impulsů na kilometr jízdy, došlo ke změně obvodů pneumatik kvůli výměně pneumatik
  • nebo provedení opravy na vašem DTCO ® ,
  • nebo se změnilo registrační číslo vozidla,
  • nebo se čas UTC odchyluje o více než 20 minut.
  • Data na kartách řidičů musí být čtena a archivována alespoň každých 28 dnů *.
  • Údaje o vozidle musí být čteny a archivovány alespoň každé tři měsíce *.
  • Archivovaná data musí být také uložena na samostatném nosiči dat a uchovávána po dobu jednoho roku *.

DODRŽUJTE DOBU ŘÍZENÍ A ODPOČINKU

Dodržujte dobu řízení a odpočinku

Porušení povolené doby řízení může mít za následek pokutu nebo dokonce trest odnětí svobody. Zodpovědnost nese nejen řidič, ale i společnost. Doby řízení a odpočinku musí být zohledněny již ve fázi plánování.