Balíček mobility

Nařízení (EU) 2020/1054, (EU) 2020/1055 a (EU) 2020/1057


Balíček mobility stanovuje termíny povinných výměn tachografů v mezinárodní dopravě.
Balíček mobility je série nařízení EU mající za cíl zlepšit sociální podmínky řidičů, zlepšit jejich pracovní flexibilitu a nastavit rovné podmínky mezi přepravci v Evropské unii.

Jde konkrétně o nařízení : (EU) 2020/1054, (EU) 2020/1055 a (EU) 2020/1057 a související prováděcí nařízení.

Ta zavádějí celou řadu nových povinností a požadavků na řidiče a dopravce. Například v roce 2026 dojde ke snížení váhového limitu vozidel, která musí být povinně vybavena tachografem. Půjde o vozidla od 2,5 do 3,5 tuny, která provádějí mezinárodní přepravu. Řidiči také musí od 2. února 2022 zaznamenávat překročení hranic jednotlivých členských států, to je povinnost, kterou řada řidičů stále neplní a často o ni ani neví. Přináší ale pro řidiče a dopravce i množství pozitivních změn, ať už jde například o možnost čerpání dvou zkrácených týdenních odpočinků v řadě nebo možnosti překročit za určitých okolností dobu řízení až o dvě hodiny, aby mohl řidič čerpat týdenní odpočinek doma. Z pohledu tachografů je pro nás klíčové právě nařízení 2020/1054, které klade na tachografy nové požadavky a v jeho důsledku bude potřeba v průběhu následujících let staré tachografy postupně vyměnit. V současnosti prakticky všechna vozidla provozovaná v mezinárodní dopravě, neboť ani inteligentní tachografy, které jsou v současnosti montovány do vozidel, nesplňují přísnější požadavky balíčku mobility. Teprve až od 21. srpna 2023 budou povinně montovány do nově registrovaných vozidel inteligentní tachografy druhé verze.

Nejpozději do konce roku 2024 musí potom být vyměněny všechny neinteligentní tachografy ve vozidlech mezinárodní dopravy. A nakonec do 20. srpna 2025 musí být vyměněny pro mezinárodní dopravu i všechny inteligentní tachografy první verze. Jedná se tedy o tachografy, které jsou montovány nyní.

Výměny tachografů si plánujte z předstihem. Všechny tachografy nebude reálné vyměnit před počátkem platnosti.