Continental DTCO 4.0

INTELIGENTNÍ TACHOGRAF DTCO ® 4.0

DTCO 4.0

  • Osvědčený design – moderní technologie
  • Od roku 2019 plní všechny požadavky nové vyhlášky EU
  • Rychlé a jednoduché uvedení do provozu s funkcí „plug & play“
  • Automatické polohování pomocí GNSS
  • Šetřete více času inspekcemi přes vzdálenou komunikaci DSRC
  • Standardizované rozhraní ITS pro systémy správy vozového parku
  • Méně návštěv v autoopravně díky DTCO ® Configuration App

Orgány dohledu musí mít možnost požadovat šifrované informace o vozíku v provozu, jak jsou definovány EU, pomocí antény DSRC (vyhrazené komunikace krátkého dosahu). Údaje o řidiči, jako je doba řízení a odpočinku, se však nepřenášejí. Pokud se vyskytnou nesrovnalosti, vozidla mohou být zastavena pro hloubkovou kontrolu.

DTCO ® 4.0 obsahuje inovativní anténu DSRC instalovanou na čelním skle. Jeho funkce byla integrována do tachografu. Na rozdíl od standardních řešení na trhu zde nejsou nutné žádné změny elektrických nebo elektronických systémů vozidla.

DTCO ® 4.0 má vysoce citlivý integrovaný modul GNSS s přístupem k satelitním systémům, jako jsou Galileo, GPS a GLONASS.

Díky vyhledávání polohy pomocí satelitu se místo zaznamenává na začátku a na konci pracovní doby dne a po třech hodinách aktivního času řízení.

Více než 70 různých datových záznamů lze přenášet do systémů správy vozového parku, jako je VDO TIS-Web® nebo VDO FleetVisor prostřednictvím standardizovaného rozhraní ITS (inteligentní dopravní systém). Předběžně je také uvedeno, zda řidiči souhlasili s předáním svých osobních údajů. To zajišťuje transparentnost – nejen pro inspekci, ale také pro ochranu údajů.

VDO vyvinula nový snímač pohybu KITAS 4.0 pro komunikaci mezi snímačem rychlosti a digitálním tachografem.

Společně s DTCO® 4.0 představuje systémovou jednotku a splňuje přísné právní předpisy díky novému šifrovacímu systému. Díky systému QR je navíc registrace systému pomocí VDO WorkshopTab 4.0 velmi snadná.

Tachograf DTCO 4.0 je prvním zařízením s typovým schválením, které splňuje všechny požadavky přílohy 1C (2016/799 / EU). Inteligentní tachografy budou muset být povinně instalovány ve všech vozidlech registrovaných po 15. červnu 2019. Jedná se o datum přímo vyplývající z Nařízení 165/2014. Vzhledem k tomu, že je stále více možné setkat se s pokusy o manipulaci v digitálních tachografech, je nová generace zařízení zaměřena na větší kontrolu řidičů nákladních vozidel.
Jednou z důležitých funkcí nových inteligentních tachografů je vestavěný modul DSRC, který umožňuje dálkové čtení dat kontrolními službami. V důsledku toho se sníží množství neodůvodněných kontrol, protože každé vozidlo vybavené systémem DTCO 4.0 bude před kontrolou dálkově přečteno a tím se razantně sníží nutnost zastavování vozidel.
Další novinkou je vestavěný modul GNSS zodpovědný za polohu GPS tachografu. Poloha bude uložena do velkokapacitní paměti zařízení. Za pomoci vhodných nástrojů bude inspektor schopen rekonstruovat trasu vozidla. S uvedením Smart tachografů bude představen také zcela nový snímač KITAS 4.0.

Pro vaše klíče DLK Pro a DLK TIS-Compact potřebujete pouze licenční kartu.
Starší klíče 1. a 2. generace nejsou schopny stahovat a archivovat data z DTCO 4.0. Uživatel těchto nástrojů pro stahování by se proto měl změnit na skutečné modely, aby optimálně splnil požadavky na leqal. S DLK Pro S a DLK PRO TIS-Compact S Nabízíme Vám od května 2019 nejnovější Downloadkeys.