Archiv autora: Admin

DTCO 4,1 (iDTCO V2)

Inteligentní tachografy 2 generace DTCO 4,1 (iDTCO V2) budou muset být povinně ve vozidlech mezinárodní dopravy od 31.12.2024.

Stručně, od 1.1.2025 nesmí za hranice vozidlo bez tachografu verze 4.1

 Budou nahrazovat současné DTCO 4,0 – tyto už se dále vyrábět a dodávat nebudou.

Servisní informace Continentalu mluví o začátku dodávek od Července letošního roku.

malá rekonstrukce naší provozovny.

Množí se nám otázky od našich zákazníků,

zda jsme stále v provozu.

Rekonsrukce je u konce…

Ano jsme, jen u nás proběhla výměna oken a dveří.

.

Bude se ještě něco dělat?

Ano:

Čeká nás obložení přední části budovy okolo oken a dveří.

Po obložení budovy nás ještě bude čekat rekonstrukce cesty před vchodem.

(vybetonování nezpevněného povrchu)

Kdykoli jste u nás vítáni.

Stahovací zařízení DLK Pro tis compact (EE)

DLK klíč připraven na Inteligentní (Smart) tachografy 2. generace!

AKCE

Díky tomuto klíči splníte vše, co Vám zákon o správě dat z digitálního tachografu nařizuje. Není potřeba nic dalšího dokupovat, žádné další poplatky.

AKTUALIZACE JSOU V CENĚ

Dle Nařízení (ES) č. 581/2010 a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 je majitel vozidla s digitálním tachografem, který není ve výjimce, povinen v pravidelných intervalech stahovat data  nejpozději jednou za 28 dnů karta řidiče a jednou za 90dnů data z tachografu (za pomocí karty podniku) a tyto data pravidelně vyhodnocovat – přestupky.

Stahovací klíč DLK Pro Downloadkey stahování dat umožňuje.

Stahovací klíč umí:

Stáhnout Vaše data z karet řidičů – neomezeně

Stáhnout paměť tachografu (za pomocí karty podniku) – neomezeně

Vyhodnotit Vaše data dle zákona – limitované vyhodnocení do 5 vozidel a 10 řidičů

Popis DLK Pro TIS Compact EE

DLKPro_EE_popis

DLK Pro TIS Compact EE – připojení k PC a požadavky na systém

 • PC s OS MS Windows XP nebo vyšší
 • volný 1 port USB

Dodávky a přívěsy

Dodávky a přívěsy:

Pravidla tachografu

 

Tachografy pro lehká užitková vozidla

Počet lehkých užitkových vozidel na silnicích roste. Nejen, že jsou používány pro všeobecné dodávky, ale jsou také používány v širokém spektru situací, od silničních oprav až po servis. Mnoho vozů s nízkým příkonem váží méně než 3,5 tuny GVW, a proto nepodléhají předpisům pro tachografy. Bohužel to znamená, že mnoho řidičů si není vědomo, že by za určitých okolností potřebovali tachograf ve svém vozidle.

Ale legislativní požadavky na lehká užitková vozidla jsou trochu šedé a řidiči LCV je snadno nepochopí. Chceme to změnit, protože pokud je tachograf vyžadován, ale není vybaven, můžete snadno porušit právní předpisy, aniž byste o tom věděli, a může čelit právním sankcím.

Pravidla přívěsu tacho a van tacho jsou důležitá

Nezapomeňte na přívěs

Jednou z hlavních matoucích oblastí je, když vozidlo, jako je dodávka nebo pick-up truck, má připojený přívěs.

Platí zde pravidla pro tachografy dodávek a pravidla tachografu přívěsu. Pokud například celková hmotnost přívěsu a přívěsu překročí 3,5 tuny brutto, budete muset dodržovat pravidla týkající se přívěsů tachos a nechat si ve vozidle namontovat tachograf. Mnoho zemědělských vozidel – například Land Rovers – je obecně osvobozeno od daně. Alejakmile je připojen těžký přívěs, hrubá hmotnost často přesahuje 3,5 tuny, která pak spadá do působnosti pravidel EU pro hodiny řidičů, a tak potřebuje tachograf.

Mnoho vlastníků si neuvědomuje, že je to zákonný požadavek. Jednou z nejzajímavějších situací, pokud jde o lehká vozidla nebo kombinace vozidel a přívěsů, je situace, kdy se používají k přepravě materiálů, vybavení nebo strojního zařízení pro použití řidiče v průběhu práce (např. Elektrikář nebo instalatér).

 

Kontrolní seznam LCV tachografu

Vyhodnoťte své vozidlo a zkontrolujte, která pravidla pro tacho platí.

Co váží vaše vozidlo?

 • Pokud cestujete do zahraničí, jdete mezi pravidly tacho pro EU, země EHP nebo Švýcarsko v závislosti na tom, kde se nacházíte.
 • Pravidla EU týkající se hodin řidičů platí pro vozidla s celkovou hmotností přesahující 3,5 tuny. V tomto případě musíte namontovat a používat tachograf.
 • Existují určité výjimky z pravidel EU pro tachografy. Jedná se však především o vozidla používaná pro nekomerční účely. .

Které přestupky a sankce týkající se tachografů platí pro lehká užitková vozidla?

Pokud neprovedete instalaci tachografu do vozidla, které to potřebuje, vystavujete se možnosti vyských sankcí..

Montáž Tachografů do lehkých užitkových vozidel

Tachografy musí být namontovány a používány správně, aby se zabránilo sankcím. To zahrnuje schválený uzávěr a kalibraci, plus správný certifikát. Instalace musí být provedena výrobcem vozidla nebo schváleným kalibračním střediskem tachografu . Můžete si najít nejbližší servisní středisko zde .

Analogové tachografy musí být kontrolovány každé dva roky a každých šest let musí být kalibrovány.

Digitální tachografy musí projít každé dva roky opětovnou kalibrací. Pokud však byly tachografy opraveny, nebo se změnila registrace vozidla, nebo i když došlo ke změně, která má za následek změnu obvodu pneumatiky, musí být tachograf znovu kalibrován okamžitě.

Pokud se jakékoli zařízení během životního cyklu tacho zlomí nebo se stane vadným, je třeba jej co nejdříve vyměnit nebo opravit. Při opravě tachografu byste jej měli vrátit do základny do týdne od provedení opravy. Pokud to není možné, může být oprava provedena na trase. Máte-li digitální tachograf, musíte se obrátit na servisní středisko, aby si před provedením jakýchkoli oprav nařídilo stažení všech dat uložených na jednotce tachografu .

Existují nějaké výjimky?

Následující vozidla jsou jediná vozidla, která jsou vyňata z pravidel tachografu LCV:

 • Vozidla, která nesmí překročit 40 km / h
 • Nouzová služba a vozidla ozbrojených sil
 • Odtahová vozidla, která jsou v okruhu 100 km od své základny
 • Vozidla, která jsou testována na silnici, provádějí údržbu nebo opravy
 • Neobchodní vozidla, která jsou menší než 7,5 tuny
 • Minibusy do 9 osob, které se používají pouze pro neobchodní cestující
 • Zemědělská, zahradnická, zemědělská, rybářská nebo lesnická vozidla, která jsou do 100 km od své základny
 • Vozidla, která přepravují živá zvířata na vzdálenost menší než 50 km
 • Mobilní knihovny a jiná vzdělávací zařízení

Kontroly licencí

Provozovatelé by měli zajistit, aby řidiči měli řidičské průkazy, které jim umožňují řídit vozidla nad 3,5 tun. Každý řidič, který má řidičský průkaz před 1. lednem 1997, může řídit vozidlo nad 3,5 tuny a na standardní licenci až 7,5 tuny. Pokud však řidič po tomto datu prošel zkouškou, potřebují oprávnění kategorie B nebo BE, aby mohli řídit cokoliv přesahující 3,5 tuny.

pravidla pro dodávku a přívěs tacho

Nebo:

 

Ověření a archivace !

Periodické Ověření

Dodržujte zkušební cykly

Vlastnosti:

 • Správná funkce tachografu musí být testována alespoň jednou za dva roky od posledního testu autorizovaným servisem.

Povinná inspekce

Funkce:

 • Váš tachograf musí být testován, pokud se změnil počet elektrických impulsů na kilometr jízdy, došlo ke změně obvodů pneumatik kvůli výměně pneumatik
 • nebo provedení opravy na vašem DTCO ® ,
 • nebo se změnilo registrační číslo vozidla,
 • nebo se čas UTC odchyluje o více než 20 minut.
 • Data na kartách řidičů musí být čtena a archivována alespoň každých 28 dnů *.
 • Údaje o vozidle musí být čteny a archivovány alespoň každé tři měsíce *.
 • Archivovaná data musí být také uložena na samostatném nosiči dat a uchovávána po dobu jednoho roku *.

DODRŽUJTE DOBU ŘÍZENÍ A ODPOČINKU

Dodržujte dobu řízení a odpočinku

Porušení povolené doby řízení může mít za následek pokutu nebo dokonce trest odnětí svobody. Zodpovědnost nese nejen řidič, ale i společnost. Doby řízení a odpočinku musí být zohledněny již ve fázi plánování.

 

Continental DTCO 4.0

INTELIGENTNÍ TACHOGRAF DTCO ® 4.0

DTCO 4.0

 • Osvědčený design – moderní technologie
 • Od roku 2019 plní všechny požadavky nové vyhlášky EU
 • Rychlé a jednoduché uvedení do provozu s funkcí „plug & play“
 • Automatické polohování pomocí GNSS
 • Šetřete více času inspekcemi přes vzdálenou komunikaci DSRC
 • Standardizované rozhraní ITS pro systémy správy vozového parku
 • Méně návštěv v autoopravně díky DTCO ® Configuration App

Orgány dohledu musí mít možnost požadovat šifrované informace o vozíku v provozu, jak jsou definovány EU, pomocí antény DSRC (vyhrazené komunikace krátkého dosahu). Údaje o řidiči, jako je doba řízení a odpočinku, se však nepřenášejí. Pokud se vyskytnou nesrovnalosti, vozidla mohou být zastavena pro hloubkovou kontrolu.

DTCO ® 4.0 obsahuje inovativní anténu DSRC instalovanou na čelním skle. Jeho funkce byla integrována do tachografu. Na rozdíl od standardních řešení na trhu zde nejsou nutné žádné změny elektrických nebo elektronických systémů vozidla.

DTCO ® 4.0 má vysoce citlivý integrovaný modul GNSS s přístupem k satelitním systémům, jako jsou Galileo, GPS a GLONASS.

Díky vyhledávání polohy pomocí satelitu se místo zaznamenává na začátku a na konci pracovní doby dne a po třech hodinách aktivního času řízení.

Více než 70 různých datových záznamů lze přenášet do systémů správy vozového parku, jako je VDO TIS-Web® nebo VDO FleetVisor prostřednictvím standardizovaného rozhraní ITS (inteligentní dopravní systém). Předběžně je také uvedeno, zda řidiči souhlasili s předáním svých osobních údajů. To zajišťuje transparentnost – nejen pro inspekci, ale také pro ochranu údajů.

VDO vyvinula nový snímač pohybu KITAS 4.0 pro komunikaci mezi snímačem rychlosti a digitálním tachografem.

Společně s DTCO® 4.0 představuje systémovou jednotku a splňuje přísné právní předpisy díky novému šifrovacímu systému. Díky systému QR je navíc registrace systému pomocí VDO WorkshopTab 4.0 velmi snadná.

Tachograf DTCO 4.0 je prvním zařízením s typovým schválením, které splňuje všechny požadavky přílohy 1C (2016/799 / EU). Inteligentní tachografy budou muset být povinně instalovány ve všech vozidlech registrovaných po 15. červnu 2019. Jedná se o datum přímo vyplývající z Nařízení 165/2014. Vzhledem k tomu, že je stále více možné setkat se s pokusy o manipulaci v digitálních tachografech, je nová generace zařízení zaměřena na větší kontrolu řidičů nákladních vozidel.
Jednou z důležitých funkcí nových inteligentních tachografů je vestavěný modul DSRC, který umožňuje dálkové čtení dat kontrolními službami. V důsledku toho se sníží množství neodůvodněných kontrol, protože každé vozidlo vybavené systémem DTCO 4.0 bude před kontrolou dálkově přečteno a tím se razantně sníží nutnost zastavování vozidel.
Další novinkou je vestavěný modul GNSS zodpovědný za polohu GPS tachografu. Poloha bude uložena do velkokapacitní paměti zařízení. Za pomoci vhodných nástrojů bude inspektor schopen rekonstruovat trasu vozidla. S uvedením Smart tachografů bude představen také zcela nový snímač KITAS 4.0.

Pro vaše klíče DLK Pro a DLK TIS-Compact potřebujete pouze licenční kartu.
Starší klíče 1. a 2. generace nejsou schopny stahovat a archivovat data z DTCO 4.0. Uživatel těchto nástrojů pro stahování by se proto měl změnit na skutečné modely, aby optimálně splnil požadavky na leqal. S DLK Pro S a DLK PRO TIS-Compact S Nabízíme Vám od května 2019 nejnovější Downloadkeys.

Continental DTCO 3.0

Digitální tachograf DTCO® 3.0 firmy Continental, divize VDO je tachografem nové generace, vyhovující nařízení EU 1266/2009 a EU 165/2014.

Představuje vysokou spolehlivost při použití špičkové technologie. Nová přední maska s negativním displayem a jedním tlačítkem pro přepínání činnosti řidiče dává DTCO 3.0 profesionální vzhled. Skládá se z ověřených a otestovaných součástí.
DTCO zaznamenává digitální data jako jsou doba řízení a odpočinku (v souladu s pravidly známými jako pravidlo 1 minuty), rychlost vozidla, otáčky motoru, váhu vozidla a jiné parametry vozidla. Připojení DTCO GeoLoc modulu (GPS přijímač) slouží k určení polohy vozidla. Ta může být uložena v závislosti na čase /nebo vzdálenosti. DTCO® GeoLoc modul také může vytvářet druhý zdroj signálu pohybu.
Dalším prvkem je VDO Counter, který počítá zbývající čas řízení a pauz řidiče a zobrazuje je přímo na display DTCO.
Při použití DTCO® SmartLink, můžete k informacím z VDO Counteru přistupovat přes smartphone, navíc můžete zobrazit dodatečné informace. Nabízí možnost pohodlného zobrazení nejaktuálnějších dob řízení, práce a přestávek. S DTCO® 3.0 můžete pomocí firemní karty umožnit řidičům měnit některá nastavení DTCO pomocí smartphonu (dálkové ovládání). Navíc po ověření tachografu rovněž umožňuje některé manuální změny, například změnu aktivity řidiče, provádět dálkově pomocí smartphonu.

Hlavní přednosti DTCO® 3.0

 •  Zanamenává až 8 CAN zpráv
  •  VDO GeoLoc +4: záznam pozice vozidla s pomocí DTCO® GeoLoc modulu (senzor připojen přes CAN rozhraní)
  •  Zaznamenávání až 4 dodatečných parametrů vozidla. To může být deaktivováno/aktivováno řidičem.
 • DTCO vzdálená kontrola přes smartphone (plus SmartLink).
 • Rozšířený VDO Counter slouží jako asistent řidiče, informuje ho o všech aktuálních časech řízení a přestávek. Počítá s trajekty a vlaky, navíc informuje o minimální délce příští přestávky a nejzazším možném začátku týdenního odpočinku.
 • Pro firmu výhodný výpočet aktivit na základě počítání vteřin (pravidlo 1 minuty).
 • Zrychlení stahování dat až o 30 %.
 • Zjednodušené a intuitivní ovládání DTCO.
 • Negativní display/podsvícená klávesnice v 8 barvách.
 • Grafické výtisky.
 • 1. registrační číslo je vloženo spolu s firemní kartou při prvotním ověření.
 • Pomocí DTCO konfigurační aplikace může řidič nebo firma změnit řadu nastavení přes svůj smartphone, pokud je v 1. nebo 2. slotu platná firemní karta.
  Lze měnit nastavení následujících parametrů:

  •  Vložení 1. registračního čísla
  •  Zobrazení dodatečných informací VDO Counteru
  •  Aktivace vzdálené kontroly
  •  Změna činnosti když je zapalování vypnuto
  •  Firemní logo na výtiscích
  •  Připomenutí stažení dat
  •  Varování při hrozícím překročení nastavené rychlosti