POZOR !!! 15.6.2019 !!!

Date: 25.03.2019
Autor:EU

Zavedení inteligentního tachografu již brzy!

Tachograf DTCO 4.0 je prvním zařízením s typovým schválením, které splňuje všechny požadavky přílohy 1C (2016/799 / EU). Inteligentní tachografy budou muset být povinně instalovány ve všech vozidlech registrovaných po 15. červnu 2019. Jedná se o datum přímo vyplývající z Nařízení 165/2014. Vzhledem k tomu, že je stále více možné setkat se s pokusy o manipulaci v digitálních tachografech, je nová generace zařízení zaměřena na větší kontrolu řidičů nákladních vozidel.

Jednou z důležitých funkcí nových inteligentních tachografů je vestavěný modul DSRC, který umožňuje dálkové čtení dat kontrolními službami. V důsledku toho se sníží množství neodůvodněných kontrol, protože každé vozidlo vybavené systémem DTCO 4.0 bude před kontrolou dálkově přečteno a tím se razantně sníží nutnost zastavování vozidel.

 

Další novinkou je vestavěný modul GNSS zodpovědný za polohu GPS tachografu. Poloha bude uložena do velkokapacitní paměti zařízení. Za pomoci vhodných nástrojů bude inspektor schopen rekonstruovat trasu vozidla. S uvedením Smart tachografů bude představen také zcela nový snímač KITAS 4.0.

 

Na trh bude také uvedena zcela nová generace tachografových karet (firemní, řidičské, řídicí a dílenské karty). Tyto karty mají mnohem větší zabezpečení proti možné manipulaci.

Systém ochrany snímače KITAS 4.0 obdrží zcela nový systém plombování. Každá použitá plomba bude zaevidována. Nové plomby budou charakterizované sériovým číslem a přidělené jednotlivě.