Digitální tachograf: generace a verze

V roce 1986, kdy bylo v EHS zavedeno povinné používání tachografů, ztratil „Osobní deník“ – někdy sprostě nazývaný „kniha lží“ – svůj ústřední význam jako prostředek pro ověřování dob řízení a odpočinku. Od té doby jsou právní předpisy stále přísnější a požadavky na tachografy se také rozšířily. Technický pokrok a zejména digitalizace znamenají, že schopnost efektivněji uspokojovat tyto požadavky se neustále zlepšuje. Dnes se proto používají různé verze modelů s různými provozními dobami, které jsou v některých případech popsány různými způsoby. Níže bychom rádi představili správnou nomenklaturu jako příspěvek ke standardizovanému používání jazyka v tomto odvětví, a poskytli tak uživatelům tachografů větší přehlednost.

Milník: první generace digitálního tachografu (2006-2019)

Dne 1. května 2006 EU poprvé stanovila, že musí být používány elektronické tachografy: jedná se o digitální tachografy první generace. V případě VDO se jednalo o modely DTCO 1 až 3. Tato technologie přinesla postupnou výměnu kotoučů analogových tachografů a významně přispěla k jejich nefalšovatelnosti.

Druhá generace digitálních tachografů: inteligentní tachograf (2019-2023)

Od 15. června 2019 EU stanovila, že druhá generace digitálních tachografů musí být instalována v nových vozidlech, aby se vztahovala na vozidla nad 3,5 tuny používaná v přeshraničním provozu. To má umožnit spravedlivou mezinárodní soutěž a učinit evropskou silniční síť bezpečnější. Tato zařízení druhé generace se také nazývají „inteligentní“ nebo „chytré tachografy“. Kromě rozsáhlého záznamu dat a vylepšené ochrany dat prostřednictvím určování polohy GNSS (Global Navigation Satellite System) a vzdálené komunikace DSRC (Dedicated Short Range Communication), musí být schopen přenášet data z kontrol prostřednictvím silničních záznamových senzorů. Mezi vhodné modely patří DTCO 4.0 od VDO a SE5000 Connekt od Stoneridge.

Druhá verze inteligentního tachografu (od roku 2023)

Od 21. srpna 2023 bude povinná instalace druhé verze výše popsaného inteligentního tachografu do nových vozidel nad 3,5 t. Budoucí zařízení budou zaznamenávat i překračování hranic a zejména budou moci lépe dokumentovat kabotážní jízdy a vysílání řidičů. VDO pro tento účel dodá DTCO model 4.1.

Naše tabulka vám poskytuje jednoduchý přehled generací a verzí digitálních tachografů a odpovídajících modelů DTCO:

Povinná dodatečná montáž

Kromě předpisů vyžadujících instalaci do nových vozidel budou od roku 2023 stanoveny nové termíny také pro stávající vozidla. Náš časový harmonogram v grafu vám ukáže, kdy která vozidla pro přeshraniční přepravu zboží musí být dovybavena druhou verzí inteligentního tachografu: