Skladem Inteligentní tachografy 2 generace

Niní máme skladem několik kusů schválených smart tachografů 2 generace verze 8.1

Tachografy 2 generace musí být niní osazeny ve vozech první registrace po 21.8.2023.

Všechny vozidla mezinárodní dopravy budou muset mít vyměněny tachografy do 31.12.2024

Balíček mobility

Nařízení (EU) 2020/1054, (EU) 2020/1055 a (EU) 2020/1057


Balíček mobility stanovuje termíny povinných výměn tachografů v mezinárodní dopravě.
Balíček mobility je série nařízení EU mající za cíl zlepšit sociální podmínky řidičů, zlepšit jejich pracovní flexibilitu a nastavit rovné podmínky mezi přepravci v Evropské unii.

Jde konkrétně o nařízení : (EU) 2020/1054, (EU) 2020/1055 a (EU) 2020/1057 a související prováděcí nařízení.

Ta zavádějí celou řadu nových povinností a požadavků na řidiče a dopravce. Například v roce 2026 dojde ke snížení váhového limitu vozidel, která musí být povinně vybavena tachografem. Půjde o vozidla od 2,5 do 3,5 tuny, která provádějí mezinárodní přepravu. Řidiči také musí od 2. února 2022 zaznamenávat překročení hranic jednotlivých členských států, to je povinnost, kterou řada řidičů stále neplní a často o ni ani neví. Přináší ale pro řidiče a dopravce i množství pozitivních změn, ať už jde například o možnost čerpání dvou zkrácených týdenních odpočinků v řadě nebo možnosti překročit za určitých okolností dobu řízení až o dvě hodiny, aby mohl řidič čerpat týdenní odpočinek doma. Z pohledu tachografů je pro nás klíčové právě nařízení 2020/1054, které klade na tachografy nové požadavky a v jeho důsledku bude potřeba v průběhu následujících let staré tachografy postupně vyměnit. V současnosti prakticky všechna vozidla provozovaná v mezinárodní dopravě, neboť ani inteligentní tachografy, které jsou v současnosti montovány do vozidel, nesplňují přísnější požadavky balíčku mobility. Teprve až od 21. srpna 2023 budou povinně montovány do nově registrovaných vozidel inteligentní tachografy druhé verze.

Nejpozději do konce roku 2024 musí potom být vyměněny všechny neinteligentní tachografy ve vozidlech mezinárodní dopravy. A nakonec do 20. srpna 2025 musí být vyměněny pro mezinárodní dopravu i všechny inteligentní tachografy první verze. Jedná se tedy o tachografy, které jsou montovány nyní.

Výměny tachografů si plánujte z předstihem. Všechny tachografy nebude reálné vyměnit před počátkem platnosti.

Digitální tachograf: generace a verze

V roce 1986, kdy bylo v EHS zavedeno povinné používání tachografů, ztratil „Osobní deník“ – někdy sprostě nazývaný „kniha lží“ – svůj ústřední význam jako prostředek pro ověřování dob řízení a odpočinku. Od té doby jsou právní předpisy stále přísnější a požadavky na tachografy se také rozšířily. Technický pokrok a zejména digitalizace znamenají, že schopnost efektivněji uspokojovat tyto požadavky se neustále zlepšuje. Dnes se proto používají různé verze modelů s různými provozními dobami, které jsou v některých případech popsány různými způsoby. Níže bychom rádi představili správnou nomenklaturu jako příspěvek ke standardizovanému používání jazyka v tomto odvětví, a poskytli tak uživatelům tachografů větší přehlednost.

Milník: první generace digitálního tachografu (2006-2019)

Dne 1. května 2006 EU poprvé stanovila, že musí být používány elektronické tachografy: jedná se o digitální tachografy první generace. V případě VDO se jednalo o modely DTCO 1 až 3. Tato technologie přinesla postupnou výměnu kotoučů analogových tachografů a významně přispěla k jejich nefalšovatelnosti.

Druhá generace digitálních tachografů: inteligentní tachograf (2019-2023)

Od 15. června 2019 EU stanovila, že druhá generace digitálních tachografů musí být instalována v nových vozidlech, aby se vztahovala na vozidla nad 3,5 tuny používaná v přeshraničním provozu. To má umožnit spravedlivou mezinárodní soutěž a učinit evropskou silniční síť bezpečnější. Tato zařízení druhé generace se také nazývají „inteligentní“ nebo „chytré tachografy“. Kromě rozsáhlého záznamu dat a vylepšené ochrany dat prostřednictvím určování polohy GNSS (Global Navigation Satellite System) a vzdálené komunikace DSRC (Dedicated Short Range Communication), musí být schopen přenášet data z kontrol prostřednictvím silničních záznamových senzorů. Mezi vhodné modely patří DTCO 4.0 od VDO a SE5000 Connekt od Stoneridge.

Druhá verze inteligentního tachografu (od roku 2023)

Od 21. srpna 2023 bude povinná instalace druhé verze výše popsaného inteligentního tachografu do nových vozidel nad 3,5 t. Budoucí zařízení budou zaznamenávat i překračování hranic a zejména budou moci lépe dokumentovat kabotážní jízdy a vysílání řidičů. VDO pro tento účel dodá DTCO model 4.1.

Naše tabulka vám poskytuje jednoduchý přehled generací a verzí digitálních tachografů a odpovídajících modelů DTCO:

Povinná dodatečná montáž

Kromě předpisů vyžadujících instalaci do nových vozidel budou od roku 2023 stanoveny nové termíny také pro stávající vozidla. Náš časový harmonogram v grafu vám ukáže, kdy která vozidla pro přeshraniční přepravu zboží musí být dovybavena druhou verzí inteligentního tachografu:

Nová verze dtco 4.1

NOVÁ VERZE CHYTRÉHO TACHOGRAFU 4.1

Plně vyhovuje novelám nařízení EU 2016/799 podle prováděcího nařízení (EU) 2021/1228.8

Rychle a snadno konfigurovatelné pomocí DTCO Configuration App

Standardizované rozhraní ITS pro systémy správy vozového parku

Podporuje ovládání a stahování dat přes Bluetooth®

Automatická detekce hraničních přechodů

Podporuje rozšířená pravidla doby řízení a odpočinku pro mezinárodní cesty

Nastavitelná varování podle směrnice o pracovní době 2002/15 EC

Prodloužená vstupní doba pro ruční doplnění

Odolný vůči budoucnosti s zákonem vyžadovanou funkcí aktualizace

DTCO 4,1 (iDTCO V2)

Inteligentní tachografy 2 generace DTCO 4,1 (iDTCO V2) budou muset být povinně ve vozidlech mezinárodní dopravy od 31.12.2024.

Stručně, od 1.1.2025 nesmí za hranice vozidlo bez tachografu verze 4.1

 Budou nahrazovat současné DTCO 4,0 – tyto už se dále vyrábět a dodávat nebudou.

Servisní informace Continentalu mluví o začátku dodávek od Července letošního roku.

Stahovací zařízení DLK Pro tis compact (EE)

DLK klíč připraven na Inteligentní (Smart) tachografy 2. generace!

AKCE

Díky tomuto klíči splníte vše, co Vám zákon o správě dat z digitálního tachografu nařizuje. Není potřeba nic dalšího dokupovat, žádné další poplatky.

AKTUALIZACE JSOU V CENĚ

Dle Nařízení (ES) č. 581/2010 a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 je majitel vozidla s digitálním tachografem, který není ve výjimce, povinen v pravidelných intervalech stahovat data  nejpozději jednou za 28 dnů karta řidiče a jednou za 90dnů data z tachografu (za pomocí karty podniku) a tyto data pravidelně vyhodnocovat – přestupky.

Stahovací klíč DLK Pro Downloadkey stahování dat umožňuje.

Stahovací klíč umí:

Stáhnout Vaše data z karet řidičů – neomezeně

Stáhnout paměť tachografu (za pomocí karty podniku) – neomezeně

Vyhodnotit Vaše data dle zákona – limitované vyhodnocení do 5 vozidel a 10 řidičů

Popis DLK Pro TIS Compact EE

DLKPro_EE_popis

DLK Pro TIS Compact EE – připojení k PC a požadavky na systém

 • PC s OS MS Windows XP nebo vyšší
 • volný 1 port USB

Dodávky a přívěsy

Dodávky a přívěsy:

Pravidla tachografu

 

Tachografy pro lehká užitková vozidla

Počet lehkých užitkových vozidel na silnicích roste. Nejen, že jsou používány pro všeobecné dodávky, ale jsou také používány v širokém spektru situací, od silničních oprav až po servis. Mnoho vozů s nízkým příkonem váží méně než 3,5 tuny GVW, a proto nepodléhají předpisům pro tachografy. Bohužel to znamená, že mnoho řidičů si není vědomo, že by za určitých okolností potřebovali tachograf ve svém vozidle.

Ale legislativní požadavky na lehká užitková vozidla jsou trochu šedé a řidiči LCV je snadno nepochopí. Chceme to změnit, protože pokud je tachograf vyžadován, ale není vybaven, můžete snadno porušit právní předpisy, aniž byste o tom věděli, a může čelit právním sankcím.

Pravidla přívěsu tacho a van tacho jsou důležitá

Nezapomeňte na přívěs

Jednou z hlavních matoucích oblastí je, když vozidlo, jako je dodávka nebo pick-up truck, má připojený přívěs.

Platí zde pravidla pro tachografy dodávek a pravidla tachografu přívěsu. Pokud například celková hmotnost přívěsu a přívěsu překročí 3,5 tuny brutto, budete muset dodržovat pravidla týkající se přívěsů tachos a nechat si ve vozidle namontovat tachograf. Mnoho zemědělských vozidel – například Land Rovers – je obecně osvobozeno od daně. Alejakmile je připojen těžký přívěs, hrubá hmotnost často přesahuje 3,5 tuny, která pak spadá do působnosti pravidel EU pro hodiny řidičů, a tak potřebuje tachograf.

Mnoho vlastníků si neuvědomuje, že je to zákonný požadavek. Jednou z nejzajímavějších situací, pokud jde o lehká vozidla nebo kombinace vozidel a přívěsů, je situace, kdy se používají k přepravě materiálů, vybavení nebo strojního zařízení pro použití řidiče v průběhu práce (např. Elektrikář nebo instalatér).

 

Kontrolní seznam LCV tachografu

Vyhodnoťte své vozidlo a zkontrolujte, která pravidla pro tacho platí.

Co váží vaše vozidlo?

 • Pokud cestujete do zahraničí, jdete mezi pravidly tacho pro EU, země EHP nebo Švýcarsko v závislosti na tom, kde se nacházíte.
 • Pravidla EU týkající se hodin řidičů platí pro vozidla s celkovou hmotností přesahující 3,5 tuny. V tomto případě musíte namontovat a používat tachograf.
 • Existují určité výjimky z pravidel EU pro tachografy. Jedná se však především o vozidla používaná pro nekomerční účely. .

Které přestupky a sankce týkající se tachografů platí pro lehká užitková vozidla?

Pokud neprovedete instalaci tachografu do vozidla, které to potřebuje, vystavujete se možnosti vyských sankcí..

Montáž Tachografů do lehkých užitkových vozidel

Tachografy musí být namontovány a používány správně, aby se zabránilo sankcím. To zahrnuje schválený uzávěr a kalibraci, plus správný certifikát. Instalace musí být provedena výrobcem vozidla nebo schváleným kalibračním střediskem tachografu . Můžete si najít nejbližší servisní středisko zde .

Analogové tachografy musí být kontrolovány každé dva roky a každých šest let musí být kalibrovány.

Digitální tachografy musí projít každé dva roky opětovnou kalibrací. Pokud však byly tachografy opraveny, nebo se změnila registrace vozidla, nebo i když došlo ke změně, která má za následek změnu obvodu pneumatiky, musí být tachograf znovu kalibrován okamžitě.

Pokud se jakékoli zařízení během životního cyklu tacho zlomí nebo se stane vadným, je třeba jej co nejdříve vyměnit nebo opravit. Při opravě tachografu byste jej měli vrátit do základny do týdne od provedení opravy. Pokud to není možné, může být oprava provedena na trase. Máte-li digitální tachograf, musíte se obrátit na servisní středisko, aby si před provedením jakýchkoli oprav nařídilo stažení všech dat uložených na jednotce tachografu .

Existují nějaké výjimky?

Následující vozidla jsou jediná vozidla, která jsou vyňata z pravidel tachografu LCV:

 • Vozidla, která nesmí překročit 40 km / h
 • Nouzová služba a vozidla ozbrojených sil
 • Odtahová vozidla, která jsou v okruhu 100 km od své základny
 • Vozidla, která jsou testována na silnici, provádějí údržbu nebo opravy
 • Neobchodní vozidla, která jsou menší než 7,5 tuny
 • Minibusy do 9 osob, které se používají pouze pro neobchodní cestující
 • Zemědělská, zahradnická, zemědělská, rybářská nebo lesnická vozidla, která jsou do 100 km od své základny
 • Vozidla, která přepravují živá zvířata na vzdálenost menší než 50 km
 • Mobilní knihovny a jiná vzdělávací zařízení

Kontroly licencí

Provozovatelé by měli zajistit, aby řidiči měli řidičské průkazy, které jim umožňují řídit vozidla nad 3,5 tun. Každý řidič, který má řidičský průkaz před 1. lednem 1997, může řídit vozidlo nad 3,5 tuny a na standardní licenci až 7,5 tuny. Pokud však řidič po tomto datu prošel zkouškou, potřebují oprávnění kategorie B nebo BE, aby mohli řídit cokoliv přesahující 3,5 tuny.

pravidla pro dodávku a přívěs tacho

Nebo: